Nasze prace

KOMPLEKSOWA OBSŁUGA GEODEZYJNA W ZAKRESIE:- Pomiar inwentaryzacyjny przyłączy : wodociągowych, energetycznych,
    kanalizacyjnych, gazowych, telekomunikacyjnych

- Rozgraniczenia, podziały nieruchomości, wznowienia granic

- Obsługa inwestycji, wytyczenia budynków

- Mapy do celów: projektowych, prawnych, wodno prawnych